Právnik

Predávajúci majú svojich právnikov a čo vy? Je rozumné mať toho svojho a nechať si preveriť zmluvy niekým kto zastupuje vás.

  • vypracovanie a kontrolu zmluvnej dokumentácie medzi kupujúcim a predávajúcim
  • kontrolu zmluvnej dokumentácie medzi kupujúcim a bankou
  • vypracovanie návrhu na vklad do katastra
  • koordinácia aktivít medzi bankou, predávajúcim a kupujúcim